Basiese beginsels van Bybelvertaling.

Die vertaling van die Bybel het ‘n lang geskiedenis. Selfs in die tyd van die Ou Testament is vertalings van die Bybel al gemaak. Dit bly ‘n wesenstaak van die kerk omdat die kerk groei vanuit die verkondiging van die Skrif. In hierdie aanbieding word kortliks gelet op ‘n paar belangrike beginsels van Bybelvertaling.