Patrologie

Patrologie (Die studie van die kerkvaders)

Kennisgewing: outeursreg voorbehou. Jy is welkom om hierdie inligting te gebruik vir persoonlike studie, navorsing of verwysing. Jy mag nie die inligting in gewysigde vorm aanbied, of die inligting op ‘n ander webblad publiseer nie. Jy is welkom om ‘n skakel na hierdie webblad te maak indien jy na hierdie bydraes wil verwys. 

Wie is die kerkvaders en waarom is hulle belangrik?

 

1. Die Apostoliese Vaders

 

Klemens van Rome (92-101 n.C.)

 

Ignatius van Antiochië (ongeveer 115 n.C.)

 

Polukarpus van Smirna (156 n.C.)

 

Papias van Hiërapolis (70-163 n.C.)

 

Die Brief van Barnabas (ongeveer 138 n.C.)

 

Die pastor van Hermas

 

Die Apostoliese Belydenis

 

Die leringe van die apostels (Didaché)