Artikels

Artikels oor die Bybel en die kerk

 

Jy het Adobe Reader of soortgelyk nodig om die skakels hieronder oop te maak. Jy kan dit hier aflaai.

Kennisgewing: outeursreg voorbehou. Jy is welkom om my artikels te gebruik vir persoonlike studie, navorsing of verwysing. Jy mag nie die artikel wysig, my naam van die dokument verwyder, of die artikel op ‘n ander webblad publiseer nie. Jy is welkom om ‘n skakel na hierdie webblad te maak indien jy na die artikel verwys.

Skrifverstaan en Skrifuitleg

ΑΩ Hoe verstaan mens die Bybel beter? ©

ΑΩ Wat beteken dit as Jesus sê: die waarheid sal jou vry maak? ©

ΑΩ Is daar ‘n groot verdrukking voor die wederkoms? ©

ΑΩ Vergifnis as weg tot regverdiging. Wat beteken die frase in die Bybel? ©

ΑΩ Wat leer die Nuwe Testament oor besittings? ©

ΑΩ Waarom God se Naam nie Jehova kan wees nie ©

ΑΩ Hoe het lossing gewerk in die Bybelse tyd? ©

ΑΩ Die seuns van God en dogters van die mense wat gemeenskap het in Gen. 6? ©

ΑΩ Wat? Ester is nie die enigste Bybelboek sonder God se Naam nie? ©

ΑΩ Die hel: gehenna, sheol of hades ©

ΑΩ Die mens: beeld van God of verteenwoordiger? ©

AΩ  Elohim in die Ou Testament ©

Wêreldvloed of oerwater in Genesis 1:2? ©

2020 Bybelvertaling se gebruik van ”jy” en ”jou” ©

Laat die dooies hulle eie dooies begrawe ©

 

Die Bybelse teks en Tekskritiek

ΑΩ Die Bybelse teks en moderne debatte daaroor ©

ΑΩ Hoekom is daar net 66 boeke in die Bybel? ©

ΑΩ Die verskil tussen “kanoniek” en “apokrief” in die ontstaan van die Bybel ©

ΑΩ Is die Bybel mense se woorde oor God of God se Woord? ©

Verskille tussen die Griekse Nuwe Testament van Nestlé-Aland 27 en 28 bring merkwaardige tendens na vore ©

Hoe die keuse vir die kanonieke boeke gemaak is ©

AΩ Babelse verwarring oor die 2020 Bybelvertaling ©

Hebreeuse name vir God in die Ou Testament

AΩ Sola Scriptura – die aanslag teen die Woord van God en ons opdrag ©

 

Leerstellige sake

ΑΩ Die betekenis van Christus se opstanding. ©

ΑΩ Wat beteken die wyn en brood by Nagmaal? ©

 

Die vroeg-Christelike kerk en die Kerkvaders

ΑΩ Die vervolging van die vroeg-Christelike kerk: sosiaal beskou ©

ΑΩ Patrologie. Waarom die kerkvaders belangrik is? ©

ΑΩ Was Febe in die Nuwe Testament ‘n diakones of helper ©

ΑΩ “Be holy” : The social context of purity in the Pedagogue of Clement of Alexandria

ΑΩ “Man and nature – a patristic perspective on ecology”

Referenced: Biblicalstudies UK

Referenced: Patrology, Ecology and Eschatology

AΩ Die vroeë kerk se beskouing oor die skepping (vs. evolusie) (Video) ©

ΑΩ Christ Depicted as the Honourable Leader in the Pedagogue of Clement

ΑΩ Hoe het die eerste gelowiges “ter helle neergedaal” verstaan? ©

 

Christelike lewens- en wêreldbeskouing

ΑΩ Waarom is kennis vir gelowiges belangrik ©

ΑΩ Die liberalisme dra ook vrug! ©

ΑΩ Die gelowige en die politiek. Modelle uit die Bybel. ©

ΑΩ Owerheidsvorme en geregtigheidsprobleme in Bybelse perpektief

ΑΩ Kennis én vertroue of kennis vs. vertroue? ©

ΑΩ Sondag of Saterdag. Wat leer die Bybel oor die Sabbat? ©

AΩ Die regte pad of die maklike pad? ‘n Voorbeeld uit Daniël. ©

 

Etiese kwessies 

ΑΩ Waarom laat ‘n liefdevolle God dan lyding toe? – ‘n Maklike antwoord ©

ΑΩ Waarom laat ‘n liefdevolle God toe dat gelowiges swaar kry? – ‘n Teologiese antwoord ©

ΑΩ Surrogaatmoederskap ©

ΑΩ Wat van skei en weer trou? Riglyne vir leraars ©

Selfmoord: wat leer die Bybel daaroor? ©

Verassing of begrafnis? Wat die Bybel en die vroeë kerk sê. ©

Covid-19: Moet ‘n mens jou laat inent?©

 

Die antieke beskawings

ΑΩ ‘n Opsomming van die Egiptiese godsdiens in die tyd van Eksodus ©

Die Dooie Seerolle of Qumranmanuskripte ©

Die wonder van die antieke Romeinse argitektuur ©

 

Bybelse Teologie

ΑΩ ‘n Kort oorsig oor die teologie van die inter-testamentêre tyd ©

ΑΩ Die Teologie van die Evangelie volgens Markus ©

ΑΩ Die Teologie van die Koninkryk van God in Matteus, Markus en Lukas ©

ΑΩ Die Teologie van die Koninkryk van God in Johannes ©

ΑΩ Die Teologie van die Koninkryk van God by Paulus (oorsigtelik) ©

ΑΩ Die Teologie van die Koninkryk van God in Hebreërs ©

ΑΩ Die Teologie van die Koninkryk van God in Jakobus ©

ΑΩ Die Teologie van die Koninkryk van God in 1 en 2 Petrus ©

ΑΩ Die Teologie van die Koninkryk van God in Judas ©

ΑΩ Die Teologie van die Koninkryk van God in Openbaring ©

 

Moderne Christelike gebruike

ΑΩ Waarom vier ons Paasfees elke jaar op ‘n ander datum? ©

ΑΩ Waarom moet mens by sekere kerke toestemming vra om Nagmaal te gebruik? ©

ΑΩ Het Christus nie op die tweede dag opgestaan nie? Hoe bereken ons die dag? ©

 

Kerklike bediening

ΑΩ Hoe doen ‘n mens huisbesoek? ‘n Praktiese handleiding.©

Die versorging van die armes – Riglyne vir diakens ©

Waarom “kinderkerk” nie die beste is vir ons kinders nie ©

 

Gebruike en gewoontes in die Bybel

Hoe die wêreld in die tyd van die Nuwe Testament verstaan is ©

Die gebruik van die “rooi koei” ©

Die gebruik van lossing in die Ou Testament ©

Offers in die Ou Testament ©

 

Vrae wat pla

AΩ  Geld die waarskuwing in Openb. 22:18-19 die hele Bybel? ©

Het reuse regtig in die Bybelse tyd bestaan?©

Hoe bereken ons Hemelvaartdag? ©

AΩ  Wat glo ‘n kerk met ‘n gereformeerde belydenis? ©

Wat is “gereformeerd”? ©

Is dit nodig om belydenisskrifte te hê? Is dit nie outyds nie? ©

 

Die Belydenisskrifte van die Kerk

AΩ Die Dordtse Leerreëls 

Die Heidelbergse Kategismus

Die Nederlandse Geloofsbelydenis