Vrae wat pla

Jy is welkom om ‘n vraag te vra. Ek sal antwoord soos ek kans het. Daar is egter reëls: gdssmit.com is Christelike bediening wat slegs antwoord op vrae wat geestelik/Bybels/Teologies van aard is. Jy sal nie geantwoord word as jy nie jou regte e-posadres en naam gebruik nie. Jy sal nie geantwoord word as jy aanvallend is of jou skuldig maak aan haatspraak nie. Ek is bewus dat ek nie volmaak is nie: trolle maak nie my dag nie. Indien jy instem tot hierdie voorwaardes, vra gerus.

Jy kan vrae wat ander gevra het, met antwoorde hier gaan lees onder die opskrif: Vrae wat pla.