Vrae wat pla

 

Jy is welkom om ‘n vraag hieronder te vra. @gdssmit.com is Christelike bediening wat slegs antwoord op vrae wat geestelik/Bybels/Teologies van aard is en opreg soek na antwoorde sonder om twisvrae te wek.